Uw doelen

Doelen Freija zorg

Organisatie intensieve thuiszorg

Mijn man heeft een zorgprofiel LG3, maar hij verslechtert in snel tempo. Hoe onderbouw ik een aanvraag voor LG5, zodat hij opgenomen kan worden of intensieve thuiszorg kan krijgen?

Doelen Freija zorg

Organisatie en procesbegeleiding

Ik heb mijn indicatie voor Modulair Pakket Thuis, maar weet niet hoe ik de invulling het beste aan kan pakken.

Bezwaarschrift afwijzing indicatie

Er is voor mij een indicatie aangevraagd bij de gemeentelijke WMO, maar deze is afgewezen. Kunt u mij adviseren over het nut van een bezwaarprocedure en  hoe dit bezwaarschrift optimaal te formuleren?

CIZ indicatie

Er is  een indicatie maar er is te weinig marge om aan de zorgvraag te voldoen, of er is sprake van een veranderde situatie. Een passende CIZ indicatie zorgt dat er verantwoord en voldoende zorg geboden kan worden.

Spoed

Ik heb A.L.S.

Hoe kan ik zo snel mogelijk de juiste intensieve zorg krijgen? Welke keuzes heb ik daarin? Bij welk loket en in welk tijdsbestek kunnen de indicaties gerealiseerd worden?

Rolstoel

Mijn zoon heeft een aangepaste rolstoel nodig? Waar en hoe kan ik deze krijgen?

Persoonlijke groei

Ik loop vast bij alledaagse levensgebeurtenissen. Hoe maak ik ruimte in mijn hoofd en hart en leer ik ongebruikte mogelijkheden  benutten?

Jeugdsport- en cultuurfonds

Gebrek aan inkomen of financiële problemen? Uw kind laten deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten? Dat kan via het Jeugd Sport- en Jeugd Cultuurfonds. Aanmelding kan via FreijaZorg. Neem contact met ons op, zodat ook uw kind mee kan doen!