Tarieven

Laatst herzien per 1 januari 2019. Onderstaand uur of consult tarief.  Overige samengestelde tarieven opvraagbaar.

 

 

 UUR CONSULT
Sociaal juridische dienstverlening €    62,00
Budgetcoaching €    48,00
Ayurvedische massage €    75,00
Psychosociale therapie €      75,00

De tarieven voor Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Individuele begeleiding kunnen vergoedt worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of zijn mogelijk voor u aftrekbaar bij de belasting, e.e.a. afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
Tarieven voor Sociaal Juridisch Advies, Coördinatie, Opstellen bezwaar- en beroepsschriften  kunnen vergoedt worden vanuit het verantwoordingsvrije deel uit het PGB.
Alle tarieven zijn all-in.