Tarieven

Laatst herzien per 1 januari 2023. Onderstaand uur of consult tarief.  Overige samengestelde tarieven opvraagbaar.

 

 

   UUR  CONSULT
Sociaal juridische dienstverlening  €    75,00  
Budget coaching  €    70,00  
Ambulante zorg €    45,00  
Psychosociale therapie    €      90,00

Tarieven voor Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Individuele begeleiding kunnen vergoedt worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of zijn mogelijk voor u aftrekbaar bij de belasting.

Een en ander afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
Tarieven voor Sociaal juridisch advies, coördinatie, opstellen bezwaar- en beroepsschriften kunnen vergoedt worden vanuit het verantwoordingsvrije deel uit het PGB.

Alle tarieven zijn all-in.