Tarieven

Laatst herzien per 1 januari 2022. Onderstaand uur of consult tarief.  Overige samengestelde tarieven opvraagbaar.

 

 

 UUR  CONSULT
Sociaal juridische dienstverlening  €    70,00
Budget coaching  €    54,00
Ambulante zorg afhankelijk van functie
Psychosociale therapie  €      90,00

Tarieven voor Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Individuele begeleiding kunnen vergoedt worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of zijn mogelijk voor u aftrekbaar bij de belasting.

Een en ander afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
Tarieven voor Sociaal juridisch advies, coördinatie, opstellen bezwaar- en beroepsschriften kunnen vergoedt worden vanuit het verantwoordingsvrije deel uit het PGB.

Alle tarieven zijn all-in.