Counseling / Psychosociale therapie 


Counseling is psychologische hulpverlening voor mensen die een tijdelijk psychisch probleem ervaren.

De psyche is een gevoelig en belangrijk instrument als het gaat om je kwalitatief van leven. . 
Hechten, loslaten en afstand nemen horen bij het leven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je om met levensgebeurtenissen?  

Gedrag gevoelens en gedachten geven  een impuls om te reageren op hetgeen je mee maakt of mee hebt gemaakt. Het zijn pogingen om te gaan met het leven. Relaties, werk, vrienden, ongevallen, verlies, plus zo ongeveer alles wat je kunt meemaken zet je in beweging. Een beweging naar groei en ontwikkeling.
Soms doet dat pijn of is het niet meer te dragen, weet je niet hoe een bepaald patroon te stoppen of te keren. Je zit niet goed in je vel.
Denk hierbij aan zaken als: ‘emotionele pijn, afwijzingen, niet gezien worden, mishandelt of misbruikt worden, verlies van een dierbare of verlies van lichamelijke functies door handicap of ziekte, verlies van baan of onderneming, etc.’ 

Als het niet goed gaat met je psyche en gevoelsbeleving, dan gaat het ook niet goed met je persoonlijk functioneren.
Vaak uit dit zich in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, hartkloppingen, buik, maag of hartklachten: Een gezonde geest huist in een gezond lichaam.

Counseling is gebaseerd op de humanistische benadering en cliëntgericht. Dit betekent dat jij centraal staat. Gesprekken zijn leerzaam, inzichtgevend en bewustmakend. Daarnaast krijg je oefeningen en educatie over de psyche en de werking daarvan. 

In ons contact wordt gefocust op eigen kracht en mogelijkheden. Inzicht in je gedachten, je (gedrags- en communicatie-) patronen en de invloed van je levenservaringen zijn belangrijk. Je leert jezelf beter kennen, accepteren en ondersteunen. Stap voor stap leer je zo omgaan met veranderingen, beperkingen, gemis en verlies. Je maakt ruimte in je hart, hoofd en je lichaam.
Counseling maakt je psyche sterker, geeft meer rust in je hoofd en helpt om stress te verminderen.

Voor wie?
Counseling is geschikt voor mensen met een tijdelijk psychosociaal probleem. Tijdelijk wilt zeggen dat je er niet mee geboren bent en dat er geen sprake is van een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Het psychische probleem is in de loop van de tijd ontstaan door nare gebeurtenissen of door moeilijke omstandigheden die veel impact hebben gehad.
Counseling is geschikt bij:

 • Angst, stress, overspannenheid, burn-out, onrust of paniekklachten
 • Problemen met partner, familie of gezin
 • Relatieproblemen of scheiding
 • Ernstig verdriet, somberheid of depressieve gevoelens
 • Gebrek aan zelfvertrouwen of laag zelfbeeld
 • Pestproblematiek (zowel voor pester als gepeste)
 • Verleden met seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing
 • Bij zware rouw- en verlieservaringen door overlijden, baanverlies of verhuizing
 • Eenzaamheid of moeite met alleen zijn

Wat is het resultaat van een counselingstraject?

 • Inzicht in het eigen denken en de beweegredenen
 • Bewustmaking van destructieve of ongewenste denk en gedragspatronen
 • Disfunctioneel denken en gedrag omzetten in functioneel denken en gedrag
 • Vermindering en verdwijnen van angst, depressie en stress gevoelens
 • Gezonder leven en een beter gevoel over jezelf
 • Meer rust in je hoofd, beter kunnen slapen en ontspannen
 • Meer begrip en inzicht in relaties en vriendschappen
 • Betere communicatie vaardigheden
 • Assertiever gedrag kunnen toepassen
 • Verbeterd zelfbeeld en eigenwaarde
 • Psychisch sterker staan en meer zelfvertrouwen hebben
 • Kennis over de werking van je psyche en hoe je deze kan beïnvloeden
 • Betere relatie met partner, familie, vrienden of collega’s

 

Voor meer therapeutische mogelijkheden en info verwijzen wij u naar:
Jij & Freij Therapie en Coaching    www.jijenfreij-therapie.nl