Maatschappelijke dienstverlening

Jeugdsportfonds – Jeugdcultuurfonds

In sommige gevallen ontbreken de financiele middelen om aan een sport of cultuuractiviteit deel te kunnen nemen.

Voor die situaties is door het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in een aantal gemeenten een voorziening getroffen. Kinderen die woonachtig zijn in deze gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal  € 225,– uit het Jeugdsportfonds. De bijdrage kan besteedt worden aan een sportlidmaatschap en bijbehorende sportkleding en/of  andere relevante materialen zoals een muziekinstrument. Voor een bijdrage uit het jeugdcultuurfonds geldt hetzelfde. 

FreijaZorg is intermediair voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij begeleiden u en melden uw kind gratis aan.

Neem contact met ons op zodat ook uw kind mee kan doen!