FREIJA’S ZORGPLEIN

 

Voor uw goede zorgdoel

 

                                               Sociaal juridisch zorgadvies

                                                     PGB  Administratie 

Psychosociale Therapie 

                                        Ambulante Zorg

Maatschappelijke dienstverlening

                          

 

 

 

 

Professioneel advies en begeleiding bij zorgdoelen, specifiek voor u op maat.

Persoonlijke benadering, uw vragen en doelen staan centraal!

Psychosociaal counseling bij/na ingrijpende levensproblematieken.

Duidelijke werkwijze aan de hand van een persoonlijk plan van aanpak.

U houdt de regie

Leny van Kessel

 

Ik ben Leny van Kessel en houd van dynamiek en ontwikkeling.
In het verleden ben ik o.a. werkzaam geweest als vertrouwenspersoon, intermediair en zorgcoördinator.

Door deze ervaringen en een aantal zeer intensieve zorgjaren in mijn persoonlijke leven herken ik de zorg die mensen ervaren bij langdurige en ernstige ziekten. Deze geven mij een extra drijfveer om zorg op maat te realiseren en aan te sluiten bij een persoonlijke zorgbehoefte. Betrokkenheid en doeltreffendheid zijn hierin zowel persoonlijk als zakelijk voor mij een voorwaarde.

Suzan de Jong

 

Ik ben Suzan de Jong, spontaan, sociaal en met een positieve levensbenadering. Na jarenlange ervaring zowel intramuraal en extramuraal, werk ik sinds 6 jaar als Sociaal Pedagogisch Zorgverlener ambulant in een persoonlijke thuissituatie met volwassenen en kinderen met een meervoudig complexe zorgvraag.

 

Sociaal Juridisch Zorgadvies en begeleiding

Als onafhankelijk cliëntondersteuner en zorgconsulente ondersteunt, begeleidt en adviseert Leny van Kessel u bij zorgdoelen in zorgprocessen:

*Screening van uw huidige situatie.

*Formulering van indicatieaanvragen binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet, Wmo2015 en/of Jeugdwet, ondersteuning bij het keukentafelgesprek.

*Een indicatie of indicatiebijstelling binnen het kader van de Wet langdurige zorg.

*Een voorziening zoals een woningaanpassing, of  woningvoorziening. Bijvoorbeeld verbouwing, hoog-laag aankleedtafel, hoog-laag bad, of bewakingsapparatuur als camera’s,.

*Ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen van PGB, of een uitgebreidere procedure tot aanvraag meerzorg. 

*Advies en begeleiding bij het formuleren van een bezwaar of beroepschrift.  

* Organisatie van een klein, vast en betrouwbaar zorgteam in uw thuissituatie met afhankelijk van uw situatie, vrijwilligers, maatschappelijke ondersteuning, professionele zorgverleners.

FreijaZorg is er om een optimale woon-leefsituatie voor en met u te creëren. Zelfredzaamheid is hierin een rode leidraad.
U behoudt altijd de regie. Zorgvuldigheid, integriteit en uw gewenste resultaat staan centraal.

FreijaZorg is CIZ gecontracteerd, indiceert onafhankelijk en zelfstandig bij noodzakelijke en/of spoedeisende zaken binnen de Wet langdurige zorg. Een Wlz indicatie is  noodzakelijk indien een zorgvrager 24 uur zorg en toezicht behoeft.

Een passende indicatie betekent een -tijdelijke- opname binnen een instelling, OF met -professionele- zorg verantwoord wonen in uw thuissituatie. Dit met zelfstandige zorgprofessionals en/of thuiszorgorganisaties.

Een juiste indicatie voorkomt vertraging in de zorgverlening, onnodige formele procedures, en zorgt ervoor dat u uw doel bereikt, namelijk de juiste zorg in de juiste omgeving!

Indien noodzakelijk kan een Bopz onderzoek aangevraagd worden -bedoelt voor eventuele opname verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychogeriatrische aandoening-.

Budgetcoaching

Wilt u grip krijgen en houden op de balans tussen inkomsten en uitgaven maar lukt dit niet zelfstandig? Dan zijn wij graag uw (tijdelijke) steun en toeverlaat om uw financiële huishouding weer op orde te krijgen.

Het resultaat

Samen met u streven wij naar het doel om uw inkomsten te vergroten en uw uitgavenpatroon te veranderen, met als resultaat:

 • Balans tussen inkomsten en uitgaven
 • Controle weer terug in eigen hand
 • Rust in uw hoofd

Hulp bij schulden

Als gediplomeerd en onafhankelijk budgetcoach helpen wij niet alleen mensen die in financiële moeilijkheden zitten. Ook in allerlei andere gevallen kunt u een beroep op ons doen, bijvoorbeeld wanneer:

 • U tijdelijk niet in staat bent om uw eigen administratie te doen door (langdurig) verblijf in het buitenland of door ziekte;
 • Uw partner altijd de administratie heeft gedaan en u er nu onverhoopt alleen voor staat;
 • U, als oudere, nog wel zelfstandig woont maar het overzicht dreigt kwijt te raken.

Wat is budgetcoaching

Budgetcoaching is het begeleiden en ondersteunen van mensen die er problemen mee hebben om op een goede manier met hun geld om of kunnen gaan. Een paar oorzaken hiervan kunnen zijn; geen financieel overzicht hebben, geen keuzes maken, teveel uitgeven, niet sparen en vooral niet kunnen ingrijpen als zij in de schulden dreigen te raken.

De budgetcoach helpt hen om orde te scheppen in zijn of haar financiele situatie, laat zien waar het mis gaat en coacht hen op hun gedrag ten opzichte van geld en uitgaven. Doordat er in- en overzicht wordt geschept in de financiele situatie, wordt er duidelijk zichtbaar gemaakt waar de onbalans zit, dus waar het mis gaat.

Het doel van de budgetcoach is dat men na het traject in staat is zelfstandig zijn of haar  financiele huishouding te kunnen voeren.

Werkwijze

Mijn werkwijze is onder te verdelen in een aantal stappen: de intakefase, de hulpfase en de nazorg. Dit alles in goed overleg. Ik maak een plan van aanpak afgestemd op uw persoonlijke situatie. Na het vrijblijvende intakegesprek laat ik u weten wat ik voor u kan betekenen. Dit varieert van een eenmalig budgetadvies tot een meer  langdurige begeleiding. Is de stap voor u nog te groot om de budgetcoach thuis uit te nodigen?

Coachingstraject

 • Intakegesprek
 • Inventarisatie
 • Ordenen papierwerk en opzetten thuisadministratie
 • Opstellen budgetoverzichten huidige situatie
 • Eventuele schuldeisers aanschrijven met het verzoek nog even geduld te hebben, aflossingsschema maken en betalingsregeling voorstellen
 • Bepalen mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten/toeslagen
 • Maken budgetplan voor de nieuwe situatie/toekomst
 • Nazorg en evaluatie

Een investering in een budgetcoach betaalt zichzelf terug en sneller dan u denkt! Soms wordt een coachingstraject aangeboden door een werkgever of instantie. Vraag dan gerust een vertrouwelijk gesprek aan met personeelszaken of een bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, zodat u uw financiële zorgen kunt bespreken. Het is heel goed mogelijk dat uw werkgever de kosten voor financiële coaching (gedeeltelijk of geheel) wil betalen.

Ambulante Zorg

Heeft uw partner, kind, ouder of familielid een complexe aandoening of beperking? Lichamelijk,  psychisch, verstandelijk, psychiatrisch, of psychogeriatrisch? In dat geval heeft u behoefte aan zorg op maat. FreijaZorg biedt ambulante begeleiding, verzorging en verpleging in de thuissituatie. Zowel voor jongere als oudere mensen.
Bij ambulante zorg kunt u vertrouwen op de jarenlange ervaring en specifieke kennis. De professionele aanpak van onze verpleegkundig gecertificeerde Sociaal Pedagogisch Hulpverlener kenmerkt zich door persoonljike betrokkenheid, daadkracht en een positieve insteek.met zowel complexe lichamelijke, psychische,  verstandelijke, psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen .

Maatschappelijke Dienstverlening

In sommige gevallen ontbreken de financiele middelen om aan een sport deel te kunnen nemen. Voor die situaties is door het Jeugdsportfonds in een aantal gemeenten een voorziening getroffen. Kinderen die woonachtig zijn in deze gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 225,– uit het Jeugdsportfonds.

De bijdrage kan besteedt worden aan een sportlidmaatschap en bijbehorende sportkleding en materialen. 

FreijaZorg is intermediair voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij begeleiden u en melden uw kind belangeloos aan.

Neem contact met ons op zodat uw kind mee kan doen!

 

Psychosociale therapie 

Hechten, loslaten en afstand nemen horen bij het leven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe gaat u om met ingrijpende levensgebeurtenissen, verlies, afscheid en de bijbehorende pijn?  

Gedrag gevoelens en gedachten geven  een impuls om te reageren op hetgeen je mee maakt of mee hebt gemaakt. Het zijn pogingen om te gaan met het leven.

Relaties, werk, vrienden, kwetsingen, ongevallen, verlies, plus zo ongeveer alles wat je kunt meemaken zet je in beweging. Een beweging naar groei en ontwikkeling. Soms doet dat pijn of is het niet meer te dragen, weet je niet hoe een bepaald patroon te stoppen of te keren…

Denk hierbij aan zaken als: ‘emotionele pijn, afwijzingen, niet gezien worden, mishandelt of misbruikt worden, ongevallen, verlies van een dierbare of verlies van lichamelijke functies door handicap of ziekte, ervaringen met pesten, verlies van baan of onderneming, etc.’ 

Onze Psychosociaal counselor focust op uw eigen kracht en mogelijkheden. Inzicht in je gedachten, je (gedrags- en communicatie-) patronen en de invloed van je levenservaringen zijn belangrijk. Je leert jezelf beter kennen, accepteren en ondersteunen. Je maakt ruimte in je hart en in je hoofd en krijgt handvatten om je ervaringen te dragen of te veranderen. 

Stap voor stap leert u  zo omgaan met veranderingen, beperkingen, gemis en verlies. Met herwonnen levenskracht geeft u vervolgens gestalte aan de toekomst.  

 

De gesprekken vinden plaats in onze praktijk, via skype, of op locatie.
Op aanvraag kan dit bij jou thuis zijn.

Organisatie intensieve thuiszorg

Mijn man heeft een zorgprofiel LG3, maar hij verslechtert in snel tempo. Hoe onderbouw ik een aanvraag voor LG5, zodat hij opgenomen kan worden of intensieve thuiszorg kan krijgen?

Organisatie en procesbegeleiding

Ik heb mijn indicatie voor Modulair Pakket Thuis, maar weet niet hoe ik de invulling het beste aan kan pakken.

Bezwaarschrift afwijzing indicatie

Er is voor mij een indicatie aangevraagd bij de gemeentelijke WMO, maar deze is afgewezen. Kunt u mij adviseren over het nut van een bezwaarprocedure en  hoe dit bezwaarschrift optimaal te formuleren?

CIZ indicatie

Er is  een indicatie maar er is te weinig marge om aan de zorgvraag te voldoen, of er is sprake van een veranderde situatie. Een passende CIZ indicatie zorgt dat er verantwoord en voldoende zorg geboden kan worden.

Spoed

Ik heb A.L.S., hoe kan ik zo snel mogelijk de juiste intensieve zorg krijgen? Welke keuzes heb ik daarin? Bij welk loket en in welk tijdsbestek kunnen de indicaties gerealiseerd worden?

Rolstoel

Mijn zoon heeft een aangepaste rolstoel nodig? Waar en hoe kan ik deze krijgen?

Verlies verwerken

Gesprekken en manieren om  jouw verlies en verandering in je leven een plaats te geven. Kijken naar wat er is gebeurd, wat het met jou doet en wat er voor jou nodig is. Problemen op een inzichtelijke manier aanpakken zodat jouw persoonlijke doelen worden behaald, en jij vandaar prettig verder kunt.

Jeugdsport en cultuurfonds

Gebrek aan inkomen, of in schuldsanering? Uw kind laten deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten? Dat kan via het Jeugd Sport- en Jeugd Cultuurfonds. Aanmelding is mogelijk via FreijaZorg. Meer weten? Neem contact met ons op, zodat ook uw kind mee kan doen!

Werkwijze

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is oriënterend. In dit gesprek wordt duidelijk waar uw behoeften en doelen liggen en welke acties hiervoor passend zijn.

Plan van aanpak/Behandelpan

Er volgt een plan van aanpak met uw zorgvraag, de te volgen procedures, doelstellingen en te verwachten termijn. Hiermee wordt duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Tijdens de procedures wordt zorgvuldig gecommuniceerd over de voortgang.

Resultaat

Doelstelling is het resultaat! Als deze bereikt is, dan geeft dit u rust. Als het gaat om voorzieningen, dan leidt dit tevens tot de benodigde comfort.

Evaluatie

Deze is altijd gratis en vrijblijvend. Het doel van Freija Zorg is het aanbieden van hoge kwaliteit zorg. Evaluatie draagt hieraan bij.

CASUSSEN

AANGEPASTE ROLSTOELBUS

Na jarenlang verblijf in een instelling, en vrijheidsbeperking thuis, kan ons cliëntje nu participeren in de maatschappij. Dat betekent volop genieten in speeltuinen, dierenparken, en aan de waterkant. Nieuwe ontspannende ervaringen waar hij erg gelukkig van wordt!
Met dank aan de gemeente Cuijk, en Freedom Auto Aanpassingen uit Vortum Mollum.
-De aanpassingen aan de rolstoelbus zijn na het starten van de procedure binnen 8 weken toegekend. Freedom Auto Aanpassingen heeft deze aanpassingen top uitgevoerd.

MEERZORG PROCEDURE

Vandaag de belangrijke toekenning voor meerzorg ontvangen om de zeer intensieve zorg voor ons cliëntje thuis te waarborgen!
Dit met de betrokkenheid van het ministerie, de orthopedagogen van Amarant/Idris, het Zorgkantoor en het CCE.
Deze procedure heeft een jaar geduurd, maar na het indienen van de aanvraag, de ondersteuning en alle bemiddeling, is vandaag deze goedkeuring eindelijk op de mat gevallen. Een feestje waard voor de familie, en natuurlijk ook voor ons!

BEROEPSCHRIFT TOEGANG WET LANGDURIGE ZORG

Vandaag voor een meervoudig en complex gehandicapt meisje van 3 jaar, middels een beroepschrift bij de rechtbank, toegang kunnen realiseren tot de Wet langdurige zorg.
Met een passend hoog zorgprofiel kan de professionele zorg,
verantwoord EN thuis verleend worden aan dit meisje, zodat de moeder dit na een heel lange tijd niet meer alleen hoeft te doen!

ADEMNOOD

Opnieuw bijzondere zaken en mensen.

Wat maakt het nu bijzonder zul je denken?!
…Eerst is daar een jongeman van 17, thuiswonend met beademing.
Deze jongen is heel blij dat hij zorgverleners aan huis heeft die hem ook begeleiden naar zijn school en hem daarbij continue ondersteuning en verpleging bieden.
Nu wordt deze jongen binnenkort 18 jaar, tijd voor een feestje!
Een memorabele dag in je leven, zoals je je dit vast wel herinnert!

Dat Ís het ook voor hem, maar anders….

Zodra hij 18 jaar wordt, zal zijn leven namelijk op slag veranderen. Het is onzeker of hij zijn vaste zorgverleners kan behouden, of hij nog naar school kan gaan, of hij de avonden buiten zijn bed kan door brengen, in hoeverre zijn ouders, broers en zusjes onder druk komen te staan door de doorlopende aanwezigheid van de zorg die voor hem gevraagd wordt…
Hoe kan dit? Simpelweg: Zodra hij 18 wordt valt hij niet meer onder Intensieve Kind Zorg.

Zijn ouders zijn al maanden radeloos, waar moet hij wél heen na die tijd, en vooral, wordt dit tijdig en verantwoord gerealiseerd?
Belangenvereniging Per Saldo verwijst naar het Juiste Loket.
Daar wordt hen in december geadviseerd op voorhand een advocaat in de arm te nemen, omdat ook zij het niet weten, en dit waarschijnlijk een complexe procedure wordt waarvan de uitkomst ongewis is.

Een aanvraag bij het Zorgkantoor voor Verpleging volwassenen wordt niet in behandeling genomen, omdat er eerst een afwijzing zou moeten zijn voor de Wet langdurige zorg. –via het C.I.Z.-
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat dit niet correct is: De aanvraag Verpleging door het Zorgkantoor mag niet afgewezen worden. De familie heeft ondertussen voor de zekerheid toch een aanvraag ingediend bij het C.I.Z. voor toegang tot de Wet langdurige zorg.

Wij komen met familie in contact. Gezien de urgentie en het belang, gaat deze zaak ons wederom aan het hart. Er wordt ingezet op een adequate en betrokken begeleiding, ten beginne met welke wet, welk loket?

Tijdens bestudering van een specifiek beademingsprotocol blijkt dat er onderscheid wordt gemaakt m.b.t. beademing en wetgeving. Het protocol is opgesteld door Zorginstituut Nederland, juist vanwege algehele onduidelijkheid bij instanties hoe hier mee om te gaan.
Afhankelijk van de mate waarin iemand beademd wordt, val je in een beademingsprofiel. Het profiel bepaalt vervolgens onder welke wetgeving dit valt en bij welk loket je dient te zijn. In dit geval alsnog de Wet langdurige zorg.
Dit te weten was al heel fijn voor familie. Enigszins gerustgesteld. ’Nu zal het hopelijk wel goed komen, de aanvraag ligt gelukkig al bij het C.I.Z., als het dan maar nog op tijd is….!’
Maar toch. Na telefonisch contact met het C.I.Z. wordt er met spoed contact opgenomen en volgt er een spoedig huisbezoek. De jongen krijgt toegang tot de Wet langdurige zorg. Hoera, zou je denken!
Maar de Intensieve Kind Zorg had een bedrag van € 250.000 staan voor de zorg voor deze jongen. De Wet langdurige zorg biedt hem nog maar € 60.000.
De zorgvraag en zorgnood blijft hetzelfde. De ouders hebben alle benodigde zorg verantwoord binnen de Intensieve Kind Zorg, welke is geaccordeerd.
Op onze vraag aan het Zorgkantoor hoe zij verwachten dat deze jongen per direct dezelfde nood kan ledigen met minder dan een kwart van het eerdere budget, bleef het stil.

Er kan een toeslag aangevraagd worden, maar welke? De Nza specifiek voor beademing??
Een instantie gaat uit van het Persoonlijk Assistentie Budget.
…Geen tijd voor verkeerde routes, alleen de meest adequate…

Ook hier bijzondere clausules voor een groep die tussen wal en schip valt.
In een ander protocol opgesteld na Kamervragen en beantwoording door Secretaris van Rijn, wordt het specifieke onderscheid benoemd. Oké, duidelijk, het dient voor deze jongen de Nza toeslag te zijn.
Al een voorzet gegeven naar het Zorgkantoor i.v.m. de tijdspanne, wordt hierover gecommuniceerd.
De ene professional op het Zorgkantoor kent de toeslag wel, de andere niet, en behoeft een toelichting.
Ondertussen leven de jongen en het gezin in uiterste stress. Nog een paar weken, het Zorgkantoor wil de gebruikelijke acht weken route bewandelen, ondanks signalen, en ondersteuning van het Centrum Thuis Beademing in Utrecht.
Deze week bemiddeling – en afstemmingsgesprekken bij zoon en ouders tijdens een huisbezoek door het Zorgkantoor. Plus opstelling van een zeer gericht bezwaarschrift.
Wat ligt binnen bereik? Zal hij zijn 18 de verjaardag opgelucht kunnen vieren? Thuis, en dan zijn dagelijkse gang naar school? Het is nog steeds onzeker.

Deze tekst een week geleden geschreven, geen tijd voor publicatie, want druk…
Maar nu….Bezwaarschrift onderweg voor meer resultaat. Het tafelgesprek met de afgevaardigden van het Zorgkantoor heeft geleidt tot een positieve afstemming. Er wordt gekozen voor een niet alledaagse, maar wel passende route. Dit vraagt aanpassingen binnen de zorgsituatie, maar deze zijn aanvaardbaar.
De jongen en familie halen, in dit geval bijna letterlijk, opgelucht adem. En wij,
wij houden met de familie, nog even de vinger aan de pols tot alles weer ‘gewoon’ is!

FreijaZorg

Bel of mail ons voor een kennismaking

Uw welzijn is onze zorg

 0636189307