U wilt zo lang en zo comfortabel mogelijk leven?!

Uw invulling is persoonlijk. Voor de één is dit een ontspannende of therapeutische massage, voor de ander zeer intensieve zorg aan huis.
U bent blij met één of enkele voorzieningen, of wenst juist persoonlijke begeleiding bij verlies en rouwverwerking.
Freija Zorg adviseert en begeleidt uw specifieke zorgvraag.
Zorgvuldigheid, integriteit en uw gewenste resultaat staan hierbij centraal.

 

Ook voor een SPOED indicatie Wet langdurige zorg!

 

Meld u aan voor een gratis kennismaking

Professioneel advies en begeleiding bij zorgvragen, specifiek voor u op maat.

Persoonlijke benadering, uw behoeftes en vragen staan centraal!

Psychosociaal counseling bij/na ingrijpende levensproblematieken.

Duidelijke werkwijze aan de hand van een persoonlijk plan van aanpak.

Ontspannende en/of therapeutische Ayurvedische massages.

U houdt de regie.

Over Leny van Kessel

Ik ben Leny van Kessel, spontaan, betrokken, en volhardend. Naast mijn partnerschap en kinderrijke leven, houd ik van dynamiek en ontwikkeling. Na jarenlange ervaring in de sociaal maatschappelijke sector, heb ik mij ontwikkeld als Zorgconsulente, Psychosociaal Counselor en Ayurvedisch Massagetherapeut.

In het verleden ben ik werkzaam geweest als vertrouwenspersoon, intermediair, en als zorgcoördinator. Tot op heden begeleid, verzorg en verpleeg ik zowel volwassenen als kinderen in de thuissituatie.

Door een aantal zeer intensieve zorgjaren in mijn persoonlijke leven herken ik de zorg die mensen ervaren bij langdurige en ernstige ziekten. Deze ervaringen geven mij een extra drijfveer om zorg op maat te realiseren. Binnen de verschillende werkvelden heb ik ervaren hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij een persoonlijke zorgbehoefte. Betrokkenheid en doeltreffendheid zijn hierin zowel persoonlijk als zakelijk voor mij een voorwaarde.

 

 

Over Suzan de Jong

Ik ben Suzan de Jong, spontaan, sociaal, en ik houd van een positieve levensbenadering.

Als oorspronkelijk sociaal pedagogisch zorgverlener, verleen ik deze zorg met aanvullend persoonlijke verzorging en verpleging. Veelal is dit aan zowel volwassenen en kinderen in de thuissituatie.

 

Disciplines

Sociaal Juridisch Zorgadvies en begeleiding

Als Zorgconsulente adviseer en begeleid ik u  onafhankelijk bij  hulpvragen in zorgprocessen. U wenst oplossingen voor uw problemen rondom invulling van zorg, voorzieningen en bijbehorende procedures:

* Uw zorgvraag kan een voorziening betreffen, zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening, of  woningaanpassing.

* Uw vraag kan ondersteuning en begeleiding zijn bij het aanvragen van PGB, of een uitgebreidere procedure tot aanvraag meerzorg. 

*U wilt hulp bij de omgang met een levenstestament, het aanvragen van mentorschap, het formuleren van een bezwaar of beroepschrift.

* U behoeft -dringend- een indicatie of indicatiebijstelling binnen het kader van de Wet langdurige zorg, omdat uw gezondheid achteruit gaat, aldus een andere vorm van zorg nodig heeft.

* Of u vraagt om formulering van indicatieaanvragen binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet, Wmo2015 en/of Jeugdwet.

* U wenst een klein, vast en betrouwbaar zorgteam in uw thuissituatie, zoekt vrijwilligers, of maatschappelijke ondersteuning.

* Of u ziet mogelijk simpelweg door de bomen het bos in zorgland niet meer…

Bij deze mogelijke vragen en procedures adviseert, begeleidt en ondersteunt Freija Zorg u, om een optimale woon-leefsituatie voor en met u te creëren. Uw zelfredzaamheid is hierin een rode leidraad.

Het is onze missie  u  zo comfortabel mogelijk,  uw leven te laten  leiden. Op uw eigen wijze, passend bij uw persoon.

Het is onze visie dat uw rust en welzijn worden vergroot door goede voorzieningen en organisatie. Deze zorgen ervoor dat u uw energie positief kunt benutten voor dingen die uw persoonlijke aandacht vragen: Energie voor uzelf, energie voor ontspanning, energie voor uw omgeving.

Freija Zorg werkt transparant, persoonlijk en professioneel. Uw wensen worden met een overeengekomen plan van aanpak uitgevoerd. U behoudt altijd de regie.

FreijaZorg is CIZ gecontracteerd, indiceert onafhankelijk en zelfstandig bij noodzakelijke en/of spoedeisende zaken binnen de Wet langdurige zorg. Een dergelijke indicatie is  noodzakelijk indien een zorgvrager 24 uur zorg en toezicht behoeft. (Waaronder Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding).

Een passende indicatie betekent, indien gewenst of genoodzaakt, een -tijdelijke- opname binnen een instelling, OF met  -professionele- zorg verantwoord wonen in een thuissituatie. Dit kan door zelfstandige zorgprofessionals en/of thuiszorgorganisaties gerealiseerd worden.

Een indicatie aanvraag via Freija Zorg betekent voor u een vlotte en adequate afwikkeling door het CIZ, waardoor -spoedeisende-  zorgverlening op maat ingezet kan worden. Een juiste indicatie voorkomt vertraging in de zorgverlening, en onnodige formele procedures.

Indien noodzakelijk kan een Bopz onderzoek aangevraagd worden -bedoelt voor eventuele opname verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychogeriatrische aandoening-.

Psychosociaal counseling bij verlies en rouwverwerking

Bij iedere vorm van rouw ontstaat een veranderingsproces in jou en jouw  leven. Oplossingsgerichte counseling begeleid je om een antwoord te vinden op de eisen die de wereld aan jou, en jij aan jezelf stelt. Heb je een volgende situatie waarbij jij je ongelukkig voelt, of niet bij machte om er echt te ZIJN, vanuit jezelf, voor jezelf en voor die ander, jouw en jullie leven…dan ben ik voor jou een luisterend oor en sta ik jou als professional en ervaringsdeskundige bij in jouw  proces. Tijdens deze gesprekken blijf je bij jezelf, we gaan uit van jouw eigen kracht en mogelijkheden. Wij zoeken samen naar een voor jouw passende manier van omgaan met jouw gemis en  verlies, zodat je je positieve kracht weer ervaart.

 • Een naaste dierbare van jou is overleden, of er is een dreigend verlies
 • Je leven verandert door de komst of aanwezigheid van een kind met ziekten en/of aandoeningen
 • Langdurige of ernstige ziekte van jezelf of je naaste
 • Je lief heeft je verlaten of jij verlaat je lief

Ik werk met o.a. de R.E.T. methode en NLP. Energetische en additieve ondersteuning kan desgewenst ingezet worden. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk, via skype, of op locatie. Op aanvraag kan dit bij jou thuis zijn.

Ayurvedische massage

Wil jij ook genieten van een heerlijke massage waarbij warme olie je doordringt?! Als Ayurvedisch Massage Therapeut geef ik massages verbonden aan de Ayurveda, een 400 jaar oude traditionele Indiase geneeswijze. Deze massage heeft effect op het fysieke, mentale en energetische systeem. De volledige lichaamsmassage met warme, traditionele kruidenoliën kan zowel ontspannend als therapeutisch zijn. De massage heeft een therapeutische  meerwaarde, bij bijvoorbeeld:

 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Migraine
 • Spijsverteringsklachten
 • Spierpijnen
 • Rugklachten
 • Huidproblemen

De massages zijn reinigend en ontgiftend. Het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd. Ik adviseer om kleding mee te nemen, waarbij het niet erg is als deze onverhoopt in aanraking komt met de olie. Het is het meest effectief om deze na afloop een poos in te laten werken. Tijdens een massage is het ontspannen en genieten. De duur van een massage is vijf kwartier. Totale duur is ca. 1,5 tot 2 uur. Handdoeken aanwezig.

Uw vragen

Zorgvragen kunnen algemeen zijn, maar ook zeer specifiek. Om u een idee te geven van zorgvragen waarbij ik u kan adviseren en begeleiden, hier enkele voorbeelden:

Scootmobiel

Als ik een scootmobiel aanvraag bij de Wmo, wat is dan mijn eigen bijdrage en hoe werkt dit?

Organisatie intensieve thuiszorg

Mijn man heeft een zorgprofiel LG3, maar hij verslechtert in snel tempo. Hoe onderbouw ik een aanvraag voor LG5, zodat hij opgenomen kan worden of intensieve thuiszorg kan krijgen?

Rolstoel

Mijn zoon heeft een aangepaste rolstoel nodig? Waar en hoe kan ik deze krijgen?

Bezwaarschrift afwijzing indicatie

Er is voor mij een indicatie aangevraagd bij de gemeentelijke WMO, maar deze is afgewezen. Kunt u mij adviseren over het nut van een bezwaarprocedure en  hoe dit bezwaarschrift optimaal te formuleren?

Spoed

Ik heb A.L.S., hoe kan ik zo snel mogelijk de juiste intensieve zorg krijgen? Welke keuzes heb ik daarin? Bij welk loket en in welk tijdsbestek kunnen de indicaties gerealiseerd worden?

Organisatie en procesbegeleiding

Ik heb mijn indicatie voor Modulair Pakket Thuis, maar weet niet hoe ik de invulling het beste aan kan pakken.

Belangen behartigen

Mijn moeder is niet meer in staat haar belangen te behartigen. Hoe regel ik dat zaken en zorg op orde blijven?

Levenstestament

Ik weet dat mijn leven eindig is. Hoe stel ik een levenstestament op zodat mijn regie doorloopt, ook als ik dit niet meer kan verwoorden?

Werkwijze

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is oriënterend. Dit kan voor uzelf zijn of voor iemand om wie u bezorgd bent. In dit gesprek wordt duidelijk waar uw behoefte ligt en welk advies en begeleiding ik u hierbij kan bieden.

Plan van aanpak/Behandelpan

Er volgt een plan van aanpak met uw zorgvraag, de te volgen procedures, doelstellingen en te verwachten termijn. Hiermee wordt duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Tijdens de procedures communiceer ik zorgvuldig met u over de voortgang. Gewenste begeleiding vindt plaats tot het moment van evaluatie.

Resultaat

Doelstelling is het resultaat! Als deze bereikt is, dan geeft dit u rust. Als het gaat om voorzieningen, dan leidt dit tevens tot de benodigde comfort.

Evaluatie

Deze is altijd gratis en vrijblijvend. Het doel van Freija Zorg is het aanbieden van hoge kwaliteit zorg. Evaluatie draagt hieraan bij.

 

TARIEVEN

De eerste kennismaking/screening is gratis, m.u.v. indicerende spoedeisende zaken binnen het kader van de Wet langdurige zorg. Uw zorgvragen kunnen zeer divers zijn in aard en omvang. Afhankelijk van de reikwijdte van uw zorgvraag is een tarief per product of per project bespreekbaar, welke aan u wordt geoffreerd. Voor kleinere zorgvragen bieden wij het consult uurtarief.

Verzorging Begeleiding Verpleging
Uurtarief € 27,50 – € 39,95
Sociaal Juridisch Zorgadvies en begeleiding
Consult Uurtarief Particulier € 29,95
Zorg indicatiestelling € 160,00
Zorg-en dossieronderzoek en indicatiestelling € 325,00
Zorg-en dossier onderzoek en bezwaar-beroepschrift € 249,95
Psychosociaal counseling bij rouwverwerking
Psychosociaal counseling consult intake  € 65,00
Psychosociaal counseling vervolgconsult € 55,00
Ayurvedische massage
Ayurvedische massage ontspanning   5 kwartier € 47,50
Ayurvedische massage therapeutisch 5 kwartier € 60,00

De tarieven kunnen  vergoedt worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB),  en/of zijn deels aftrekbaar bij de belasting.  Afhankelijk van uw situatie zijn er mogelijkheden tot vergoeding via de zorgverzekeraar. Alle tarieven zijn all-in.

Gemeenten en instellingen

Freija Zorg is onafhankelijk, betrokken en doelmatig. Voor iedere betrokkene, op elk niveau!  Freija Zorg staat voor juiste toepassing van zorgwetten en formulering in procedures. Freija Zorg verbindt burgers, overheid en organisaties waardoor de transitie binnen het sociaal domein integreert in de samenleving.

GEMEENTEN

Freija Zorg is als adviseur en intermediair van toegevoegde waarde.

Freija Zorg bekleedt een onafhankelijke positie tussen u als gemeente, overheidsorganisatie, zorgorganisatie, zorgcoöperatie, en burger, m.n. inzake afstemming in juridische zorgprocessen.

Het juist informeren van de burger en het begeleiden van processen draagt bij aan efficiënte zorgverlening en voorkomt formele procedures. Freija Zorg onderzoekt en signaleert knelpunten binnen het sociaal domein, en adviseert.

U bent als gemeente eveneens van toegevoegde waarde voor FreijaZorg en cliënt. Indien u een aangevraagde voorziening afwijst, kan FreijaZorg samen met de cliënt aan de slag om nader te onderzoeken wat mogelijk is om de benodigde zorg en voorzieningen te organiseren. Daarbij betrekken wij de familie, het relatienetwerk van de cliënt, mantelzorgers, huisartsen, leveranciers, zorgorganisaties, notarissen etc.

Om u meer te vertellen over onze integrale aanpak maken we graag een afspraak met u.

ZORGINSTELLINGEN 

Wetgeving, procedures en veranderende omstandigheden vergen een continue scherpte en aanpassing. Uw zorginstelling wordt geconfronteerd met vele veranderingen waarop anticipatie noodzakelijk is en maatregelen vraagt die uw organisatie en faciliteiten functioneel laten zijn. Met waarborging voor een optimale dienstverlening en met behoud van kwaliteit.  Ongetwijfeld is dat speerpunt van uw strategie en beleid.

Freija Zorg kan als adviseur en intermediair een rol vervullen tussen uw zorgorganisatie, huisartsen, overheidsorganisaties en zorgcoöperaties, en burger, m.n. inzake complexe -juridische- zorgcasussen.

Binnen uw zorginstelling ondersteunt Freija Zorg uw organisatie actief  bij de toepassing en uitvoering van de Zorgwetten, waaronder de Wet langdurige zorg, door o.a. uw cliënten optimaal te begeleiden in deze procedures.

Freija Zorg adviseert, indiceert, rapporteert en evalueert de noodzakelijke overeenkomsten en documenten die bemiddelingen -plaatsingen- en inhoudelijke zorg juridisch en praktisch realiseren.

Om u meer te vertellen over onze integrale aanpak maken wij graag een afspraak met u.

Meld u aan voor een gratis kennismaking

Uw welzijn is onze zorg!

 0636189307