Disciplines

Sociaal Juridisch zorgadvies en begeleiding

Als onafhankelijk cliëntondersteuner en zorgconsulente ondersteunt, begeleidt en adviseert Leny van Kessel u bij zorgdoelen in zorgprocessen:

*Screening van uw huidige situatie.

*Formulering van indicatieaanvragen binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet, Wmo2015 en/of Jeugdwet, ondersteuning bij het keukentafelgesprek.

*Een indicatie of indicatiebijstelling binnen het kader van de Wet langdurige zorg.

*Een voorziening zoals een woningaanpassing, of  woningvoorziening. Bijvoorbeeld verbouwing, hoog-laag aankleedtafel, hoog-laag bad, of bewakingsapparatuur als camera’s,.

*Ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen van PGB, of een uitgebreidere procedure tot aanvraag meerzorg. 

*Advies en begeleiding bij het formuleren van een bezwaar of beroepschrift.  

* Organisatie van een klein, vast en betrouwbaar zorgteam in uw thuissituatie met afhankelijk van uw situatie, vrijwilligers, maatschappelijke ondersteuning, professionele zorgverleners.

FreijaZorg is er om een optimale woon-leefsituatie voor en met u te creëren. Zelfredzaamheid is hierin een rode leidraad.
U behoudt altijd de regie. Zorgvuldigheid, integriteit en uw gewenste resultaat staan centraal.

FreijaZorg is CIZ gecontracteerd, indiceert onafhankelijk  bij noodzakelijke en/of spoedeisende zaken binnen de Wet langdurige zorg. Een Wlz indicatie is  noodzakelijk indien een zorgvrager 24 uur zorg en toezicht behoeft.

Een passende indicatie betekent een -tijdelijke- opname binnen een instelling, OF met -professionele- zorg verantwoord wonen in uw thuissituatie. Dit met zelfstandige zorgprofessionals en/of thuiszorgorganisaties.

Een juiste indicatie voorkomt vertraging in de zorgverlening, onnodige formele procedures, en zorgt ervoor dat u uw doel bereikt, namelijk de juiste zorg in de juiste omgeving!

Indien noodzakelijk kan een Bopz onderzoek aangevraagd worden -bedoelt voor eventuele opname verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychogeriatrische aandoening-.

Budgetcoaching

Bij budgetcoaching wordt u begeleidt en ondersteunt bij de financiele huishouding die uit balans is.

Onverwachte omstandigheden kunnen de aanleiding hiervoor zijn. Zoals ziekte, partner of baan verliezen, echtscheiding  of  geen financieel overzicht hebben. Onze budgetcoach helpt orde te scheppen in deze financiele situatie en loopt met u mee. Doordat er in- en overzicht wordt geschept in uw totale  financiele situatie, wordt  zichtbaar gemaakt waar de onbalans zit en hoe deze op te lossen.

Voorzieningen en pesoonlijke mogelijkheden worden hierbij betrokken.

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit de intakefase, de hulpfase en de nazorg. Dit alles in goed overleg. Er wordt met u een plan van aanpak opgesteld en afgestemd op uw persoonlijke situatie.

 

Coachingstraject

 • Intakegesprek
 • Inventarisatie
 • Ordenen papierwerk en opzetten thuisadministratie
 • Opstellen budgetoverzichten huidige situatie
 • Eventuele schuldeisers aanschrijven met het verzoek nog even geduld te hebben, aflossingsschema maken en betalingsregeling voorstellen
 • Bepalen mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten/toeslagen
 • Maken budgetplan voor de nieuwe situatie/toekomst
 • Nazorg en evaluatie

Het resultaat

Samen met u streven wij ernaar om uw inkomsten te vergroten en uw uitgavenpatroon te veranderen, met als resultaat:

 • Balans tussen inkomsten en uitgaven
 • Controle weer terug in eigen hand
 • Rust in uw hoofd

Onze gediplomeerde en onafhankelijk budgetcoach helpt niet alleen bij financiële moeilijkheden.. Ook in onderstaande situaties kunt u een beroep op ons doen: :

 • U bent tijdelijk niet in staat om uw eigen administratie te doen door (langdurig) verblijf in het buitenland of door ziekte;
 • Uw partner heeft altijd de administratie gedaan en u staat er nu onverhoopt alleen voor.
 • U, als oudere, woont nog wel zelfstandig  maar dreigt het overzicht  kwijt te raken.

Wilt u grip krijgen en houden op de balans tussen inkomsten en uitgaven maar lukt dit niet zelfstandig? Dan zijn wij graag uw (tijdelijke) steun en toeverlaat om uw financiële huishouding weer op orde te krijgen.

 

Een investering in een budgetcoach betaalt zichzelf terug en sneller dan u denkt! Soms wordt een coachingstraject aangeboden door een werkgever of instantie.Vraag dan gerust een vertrouwelijk gesprek aan met personeelszaken of een bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, zodat u uw financiële zorgen kunt bespreken. Het is heel goed mogelijk dat uw werkgever de kosten voor financiële coaching (gedeeltelijk of geheel) wil betalen.

 

 

Ambulante zorg

Heeft uw partner, kind, ouder of familielid een complexe aandoening of beperking? Lichamelijk, psychisch, verstandelijk, psychiatrisch, of psychogeriatrisch? In dat geval heeft u behoefte aan zorg op maat. FreijaZorg biedt ambulante begeleiding, verzorging en verpleging in de thuissituatie. Zowel voor jongere als oudere mensen.
Bij ambulante zorg kunt u vertrouwen op de jarenlange ervaring en specifieke kennis. De professionele aanpak van onze verpleegkundig gecertificeerde Sociaal Pedagogisch zorgverleners kenmerkt zich door persoonljike betrokkenheid, daadkracht en een positieve insteek.met zowel complexe lichamelijke, psychische, verstandelijke, psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen .

Maatschappelijke dienstverlening

In sommige gevallen ontbreken de financiele middelen om aan een sport deel te kunnen nemen. Voor die situaties is door het Jeugdsportfonds in een aantal gemeenten een voorziening getroffen. Kinderen die woonachtig zijn in deze gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 225,– uit het Jeugdsportfonds. De bijdrage kan besteedt worden aan een sportlidmaatschap en bijbehorende sportkleding en materialen.  FreijaZorg is intermediair voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij begeleiden u en melden uw kind belangeloos aan. Neem contact met ons op zodat uw kind mee kan doen!

Psychosociale therapie 

Hechten, loslaten en afstand nemen horen bij het leven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe gaat u om met ingrijpende levensgebeurtenissen, verlies, afscheid en de bijbehorende pijn?  

Gedrag gevoelens en gedachten geven  een impuls om te reageren op hetgeen je mee maakt of mee hebt gemaakt. Het zijn pogingen om te gaan met het leven.

Relaties, werk, vrienden, kwetsingen, ongevallen, verlies, plus zo ongeveer alles wat je kunt meemaken zet je in beweging. Een beweging naar groei en ontwikkeling. Soms doet dat pijn of is het niet meer te dragen, weet je niet hoe een bepaald patroon te stoppen of te keren…

Denk hierbij aan zaken als: ’emotionele pijn, afwijzingen, niet gezien worden, mishandelt of misbruikt worden, ongevallen, verlies van een dierbare of verlies van lichamelijke functies door handicap of ziekte, ervaringen met pesten, verlies van baan of onderneming, etc.’ 

In ons contact wordt gefocust op uw eigen kracht en mogelijkheden. Inzicht in je gedachten, je (gedrags- en communicatie-) patronen en de invloed van je levenservaringen zijn belangrijk. Je leert jezelf beter kennen, accepteren en ondersteunen. Je maakt ruimte in je hart en in je hoofd en krijgt handvatten om je ervaringen te dragen of te veranderen. 

Stap voor stap leert u  zo omgaan met veranderingen, beperkingen, gemis en verlies. Met herwonnen levenskracht geeft u vervolgens gestalte aan de toekomst.  

 

De gesprekken vinden plaats in onze praktijk, via skype, of op locatie.
Op aanvraag kan dit bij jou thuis zijn.

Ayurvedisch therapeutische en ontspanningsmassage 

Bij een Ayurvedische massage krijgen lichaam en geest aandacht, waardoor er rust en ontspanning ontstaat.  Onze Ayurvedische Massagetherapeut past hierbij de Abhyanga lichaamsmassage toe.

Abhyanga is een volledige lichaamsmassage met warme, traditionele kruidenoliën uit India, die reinigend, ontgiftend en ontspannend werkt. Afhankelijk van het constitutietype en eventuele klachten kunnen verschillende soorten kruidenoliën en massagetechnieken worden toegepast.

Bij Abhyanga wordt gewerkt met een rijkelijke hoeveelheid warme medicinale kruiden olie. Het betreft een volledige intensieve lichaamsmassage e.e.a. afhankelijk van de achtergrond -ontspanning of medisch-.

De massage wordt afgesloten met een pizzichil; hierbij wordt het gehele lichaam overgoten met een dun straaltje warme kruidenolie, die vervolgens met lange strijkingen in de huid wordt gemasseerd. Het is raadzaam om de olie die nog op / in de huid aanwezig is enkele uren te laten zitten, zodat de betreffende olie die zijn specifieke werking ook na de massage kan doen. Overigens wordt de olie geheel door de huid opgenomen. De olie geeft vrijwel geen vlekken op je kleding, maar je zult hem hem nog wel een poosje blijven ruiken. De oliën die worden gebruikt hebben meestal een licht kruidige geur.

De massage duurt anderhalf uur, afhankelijk van je klachten of van je wensen. Een Ayurvedische massage kan ook prima ingezet worden als preventie middel bij ziekte of om jezelf te verwennen.
Therapeutische Massage is o.a. geschikt bij stress, onrust, migraine, reuma, chronische artritis en vermoeidheid.

Ook zonder klachten is een behandeling aan te bevelen om gezond en in balans te blijven of beter gezegd, Juist als je je gezond voelt, is ayurvedische massage een aanrader.

Handdoeken zijn aanwezig.