Disciplines

Sociaal Juridisch zorgadvies en begeleiding

Als onafhankelijk cliëntondersteuner en zorgconsulente ondersteunt, begeleidt en adviseert Leny van Kessel u bij zorgdoelen in zorgprocessen:

*Screening van uw huidige situatie.

*Formulering van indicatieaanvragen binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet, Wmo2015 en/of Jeugdwet, ondersteuning bij het keukentafelgesprek.

*Een indicatie of indicatiebijstelling binnen het kader van de Wet langdurige zorg.

*Een voorziening zoals een woningaanpassing, of  woningvoorziening. Bijvoorbeeld verbouwing, hoog-laag aankleedtafel, hoog-laag bad, of bewakingsapparatuur als camera’s,.

*Ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen van PGB, of een uitgebreidere procedure tot aanvraag meerzorg. 

*Advies en begeleiding bij het formuleren van een bezwaar of beroepschrift.  

* Organisatie van een klein, vast en betrouwbaar zorgteam in uw thuissituatie met afhankelijk van uw situatie, vrijwilligers, maatschappelijke ondersteuning, professionele zorgverleners.

FreijaZorg is er om een optimale woon-leefsituatie voor en met u te creëren. Zelfredzaamheid is hierin een rode leidraad.
U behoudt altijd de regie. Zorgvuldigheid, integriteit en uw gewenste resultaat staan centraal.

FreijaZorg is CIZ gecontracteerd, indiceert onafhankelijk  bij noodzakelijke en/of spoedeisende zaken binnen de Wet langdurige zorg. Een Wlz indicatie is  noodzakelijk indien een zorgvrager 24 uur zorg en toezicht behoeft.

Een passende indicatie betekent een -tijdelijke- opname binnen een instelling, OF met -professionele- zorg verantwoord wonen in uw thuissituatie. Dit met zelfstandige zorgprofessionals en/of thuiszorgorganisaties.

Een juiste indicatie voorkomt vertraging in de zorgverlening, onnodige formele procedures, en zorgt ervoor dat u uw doel bereikt, namelijk de juiste zorg in de juiste omgeving!

Indien noodzakelijk kan een Bopz onderzoek aangevraagd worden -bedoelt voor eventuele opname verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychogeriatrische aandoening-.

Budgetcoaching

 

Wie kent er niet het t.v. programma ‘Een dubbeltje op zijn kant’ ?

Alledaagse problemen en situaties waarbij mensen financieel in de problemen komen…
Soms bij machte hier zelfstandig uit te komen, soms met – een beetje-hulp en ondersteuning.

Bij budgetcoaching word u begeleid en ondersteund bij de financiële huishouding die uit balans is.
Onverwachte omstandigheden kunnen de aanleiding hiervoor zijn. Zoals ziekte, partner of baan verliezen, echtscheiding, geen financieel overzicht hebben, teveel uitgeven, niet sparen of niet weten hoe effectief in te grijpen. U wordt ondersteund bij het orde scheppen in deze financiële situatie.

In onderstaande situaties kunt u een beroep op mij doen: :

 • U heeft een veranderde situatie door aankoop van een huis, gaan samenwonen of trouwen, of juist een echtscheiding
 • U bent tijdelijk niet in staat om de eigen administratie te doen door (langdurig) verblijf in het buitenland of door ziekte;
 • Uw partner heeft altijd de administratie gedaan en u staat er nu onverhoopt alleen voor.
 • U woont zelfstandig  maar dreigt het overzicht  kwijt te raken.

Doordat er in- en overzicht wordt geschept in de totale financiële situatie, wordt zichtbaar gemaakt waar de onbalans zit en hoe deze op te lossen. Voorzieningen en persoonlijke mogelijkheden worden hierbij betrokken.

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit de intakefase, de hulpfase en de nazorg. Dit alles in goed overleg. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en afgestemd op de persoonlijke situatie.

Coachingstraject

 • Intakegesprek
 • Inventarisatie
 • Ordenen papierwerk en opzetten thuisadministratie
 • Opstellen budgetoverzichten huidige situatie
 • Eventuele schuldeisers aanschrijven met het verzoek nog even geduld te hebben, aflossingsschema maken en betalingsregeling voorstellen
 • Bepalen mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten/toeslagen
 • Maken budgetplan voor de nieuwe situatie/toekomst
 • Nazorg en evaluatie

Resultaat

Gezamenlijk streven we ernaar om de inkomsten te vergroten en de uitgavenpatroon te veranderen, met als resultaat:

 • Balans tussen inkomsten en uitgaven
 • Overzicht op het geheel
 • Controle -terug- in eigen hand
 • Rust in je hoofd

Wilt u grip krijgen en houden op de balans tussen inkomsten en uitgaven maar lukt dit niet zelfstandig? Dan ben ik graag uw (tijdelijke) steun en toeverlaat om de financiële huishouding weer op orde te krijgen.

Een investering in een budgetcoach betaalt zichzelf terug en sneller dan men denkt! Soms wordt een coachingstraject aangeboden door een werkgever of  -gemeentelijke- instantie.
Vraag gerust een vertrouwelijk gesprek aan met personeelszaken of een bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, zodat je je financiële zorgen kunt bespreken. Het is heel goed mogelijk dat jouw werkgever de kosten voor financiële coaching (gedeeltelijk of geheel) wil betalen.

 

Aangesloten bij:

Ambulante zorg

Heeft uw partner, kind, ouder of familielid een complexe aandoening of beperking? Lichamelijk, psychisch, verstandelijk, psychiatrisch, of psychogeriatrisch?
In dat geval heeft u behoefte aan zorg op maat.
Freija Zorg biedt ambulante begeleiding, verzorging en verpleging in de thuissituatie. Zowel voor jongere als oudere mensen.

Bij ambulante zorg kunt u vertrouwen op de jarenlange ervaring en specifieke kennis. De professionele aanpak van onze verpleegkundig gecertificeerde Sociaal Pedagogisch zorgverleners kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en een positieve insteek.

 

Counseling / Psychosociale therapie 

Counseling is psychologische hulpverlening voor mensen die een tijdelijk psychisch probleem ervaren.

De psyche is een gevoelig en belangrijk instrument als het gaat om je kwalitatief van leven. . 

Hechten, loslaten en afstand nemen horen bij het leven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je om met levensgebeurtenissen?  

Gedrag gevoelens en gedachten geven  een impuls om te reageren op hetgeen je mee maakt of mee hebt gemaakt. Het zijn pogingen om te gaan met het leven. Relaties, werk, vrienden, ongevallen, verlies, plus zo ongeveer alles wat je kunt meemaken zet je in beweging. Een beweging naar groei en ontwikkeling.

Soms doet dat pijn of is het niet meer te dragen, weet je niet hoe een bepaald patroon te stoppen of te keren. Je zit niet goed in je vel. Denk hierbij aan zaken als: ‘emotionele pijn, afwijzingen, niet gezien worden, mishandelt of misbruikt worden, verlies van een dierbare of verlies van lichamelijke functies door handicap of ziekte, verlies van baan of onderneming, etc.’

Als het niet goed gaat met je psyche en gevoelsbeleving, dan gaat het ook niet goed met je persoonlijk functioneren.

Vaak uit dit zich in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, hartkloppingen, buik, maag of hartklachten: Een gezonde geest huist in een gezond lichaam.

Counseling is gebaseerd op de humanistische benadering en cliëntgericht. Dit betekent dat jij centraal staat. Gesprekken zijn leerzaam, inzichtgevend en bewustmakend. Daarnaast krijg je oefeningen en educatie over de psyche en de werking daarvan. 

In ons contact wordt gefocust op eigen kracht en mogelijkheden. Inzicht in je gedachten, je (gedrags- en communicatie-) patronen en de invloed van je levenservaringen zijn belangrijk. Je leert jezelf beter kennen, accepteren en ondersteunen. Stap voor stap leer je zo omgaan met veranderingen, beperkingen, gemis en verlies. Je maakt ruimte in je hart, hoofd en je lichaam.

Counseling maakt je psyche sterker, geeft meer rust in je hoofd en helpt om stress te verminderen.

Voor wie?

Counseling is geschikt voor mensen met een tijdelijk psychosociaal probleem. Tijdelijk wilt zeggen dat je er niet mee geboren bent en dat er geen sprake is van een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Het psychische probleem is in de loop van de tijd ontstaan door nare gebeurtenissen of door moeilijke omstandigheden die veel impact hebben gehad.

Counseling is geschikt bij:

 • Angst, stress, overspannenheid, burn-out, onrust of paniekklachten
 • Problemen met partner, familie of gezin
 • Relatieproblemen of scheiding
 • Ernstig verdriet, somberheid of depressieve gevoelens
 • Gebrek aan zelfvertrouwen of laag zelfbeeld
 • Pestproblematiek (zowel voor pester als gepeste)
 • Verleden met seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing
 • Bij zware rouw- en verlieservaringen door overlijden, baanverlies of verhuizing
 • Eenzaamheid of moeite met alleen zijn

Wat is het resultaat van een counselingstraject?

 • Inzicht in het eigen denken en de beweegredenen
 • Bewustmaking van destructieve of ongewenste denk en gedragspatronen
 • Disfunctioneel denken en gedrag omzetten in functioneel denken en gedrag
 • Vermindering en verdwijnen van angst, depressie en stress gevoelens
 • Gezonder leven en een beter gevoel over jezelf
 • Meer rust in je hoofd, beter kunnen slapen en ontspannen
 • Meer begrip en inzicht in relaties en vriendschappen
 • Betere communicatie vaardigheden
 • Assertiever gedrag kunnen toepassen
 • Verbeterd zelfbeeld en eigenwaarde
 • Psychisch sterker staan en meer zelfvertrouwen hebben
 • Kennis over de werking van je psyche en hoe je deze kan beïnvloeden
 • Betere relatie met partner, familie, vrienden of collega’s.

 

Voor meer therapeutische mogelijkheden en info verwijzen wij u naar:

Jij & Freij Therapie en Coaching    www.jijenfreij-therapie.nl

 

Maatschappelijke dienstverlening

In sommige gevallen ontbreken de financiele middelen om aan een sport deel te kunnen nemen. Voor die situaties is door het Jeugdsportfonds in een aantal gemeenten een voorziening getroffen. Kinderen die woonachtig zijn in deze gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 225,– uit het Jeugdsportfonds. De bijdrage kan besteedt worden aan een sportlidmaatschap en bijbehorende sportkleding en materialen.  FreijaZorg is intermediair voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij begeleiden u en melden uw kind belangeloos aan. Neem contact met ons op zodat uw kind mee kan doen!