Ambulante Zorg

Heeft uw partner, kind, ouder of familielid een (complexe) aandoening of beperking? U wilt zelfstandig blijven wonen en ondanks de aandoeningen iets leuks van het leven maken?  Maatschappelijke participatie,  een sociaal leven, uzelf ontwikkelen, verantwoorde zorg horen daarbij.

Freija Zorg biedt ambulante begeleiding, verzorging en verpleging in de thuissituatie voor jongeren en ouderen die een persoonlijk contact wensen en een goede afstemming belangrijk vinden.

U kunt vertrouwen op de jarenlange ervaring en specifieke kennis. De professionele aanpak van onze verpleegkundig gecertificeerde Sociaal Pedagogisch zorgverleners kenmerkt zich door persoonljike betrokkenheid, daadkracht en een positieve insteek.